REČNíCI

Aj tento rok pre vás vyberáme zaujímavých rečníkov s pútavými príbehmi. Ich mená budeme postupne zverejňovať. Chcete o všetkom vedieť medzi prvými? Prihláste sa k odoberaniu newslettra a sledujte náš Facebook. Máte sa na čo tešiť!

Prof. Dr. Roman Holec, DrSc.

 

Prof. Dr. Roman Holec, DrSc. je vedeckým pracovníkom v Historickom ústave SAV a profesorom histórie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Často pôsobí a prednáša aj v zahraničí, publikoval viac než 20 kníh a stovky vedeckých štúdií. Zaoberá sa dejinami "dlhého" 19. storočia v stredoeurópskom priestore a špecializuje sa na hospodárske a sociálne dejiny, dejiny šľachty a životného prostredia, nevyhýba sa ani politickým dejinám. Svoju úlohu historika vníma cez optiku minulosti – porovnávať súčasný stav spoločnosti so stavom v minulosti, a pokúšať sa hľadať odpovede na jej budúci vývoj.

Prečo práve Roman: Roman je špičkový slovenský historik a chválospevy naňho počúvam už niekoľko rokov od jeho bývalých študentov, ale aj laikov, ktorí čítajú jeho knihy, prípadne ho videli prednášať, čo je zároveň jeden z dôvodov, prečo sme s kolegami chceli, aby vystúpil na našej konferencii. Tvrdí, že jediným poučením z dejín je, že sa z nich človek nikdy nepoučí, no napriek tomu v nich historik poučenie hľadá. Na konferenciu TEDx Trenčín príde porozprávať príbeh o málo známej reformnej komunite vo Švajčiarsku a doteraz neznámom podiele Slovákov na jej vzniku a vývoji. Ide o jeden z jeho posledných historických „objavov“, ktorému sa momentálne intenzívne venuje a ja sa veľmi teším, že účastníci konferencie TEDxTrenčín budú jednými z prvých, ktorí sa o ňom niečo dozvedia. (koordinátorka rečníkov Danka)