REČNíCI

Aj tento rok pre vás vyberáme zaujímavých rečníkov s pútavými príbehmi. Ich mená budeme postupne zverejňovať. Chcete o všetkom vedieť medzi prvými? Prihláste sa k odoberaniu newslettra a sledujte náš Facebook. Máte sa na čo tešiť!

Michael Jettmar

 

Michael Jettmar je český HIV/AIDS aktivista, predseda spolku Sester Věčné Radosti, čo je medzinárodné združenie podporujúce LGBTQIA komunitu, a ktoré bojuje proti stigmatizácii HIV pozitívnych ľudí. Pracuje v České společnosti AIDS pomoc ako preventívny pracovník v oblasti HIV/AIDS a ako pracovník v sociálnych službách Domu světla. Aktívne sa zapája do českých i zahraničných projektov, ktorých cieľom je boj proti stigmatizácii a ostrakizácii HIV pozitívnych osôb. V AIDS poradni Domu světla zároveň pracuje ako odborný poradca a zameriava sa predovšetkým na po-testové poradenstvo, ako aj na pomoc novým diagnostikovaným HIV pozitívnym ľuďom a ich blízkym. S HIV infekciou má osobnú skúsenosť. Organizovaním vlastných kampaní, či zapojením sa do ďalších podobných projektov a kampaní, sa snaží prispieť k zmene názoru väčšinovej spoločnosti voči HIV pozitívnym ľuďom.

Prečo práve Michael: Považujem sa desivé, že napriek tomu, že žijeme vo vyspelej krajine v 21.storočí, stále u nás panuje selektívna tolerancia a množstvo predsudkov voči HIV pozitívnym osobám. HIV a AIDS sú stále tabu témy, o ktorých sa nerozpráva alebo nerozpráva dostatočne nahlas a zrozumiteľne. Slovenská komunita HIV pozitívnych ľudí je, bohužiaľ, pomerne uzavretá, pričom počet nakazených infekciou HIV na Slovensku stúpol za uplynulých 10 rokoch takmer trojnásobne, a to hovoríme len o skupine vyšetrených a diagnostikovaných pacientov. Práve preto sme oslovili Michaela Jettmara, ktorý sa nielenže príde podeliť o svoj príbeh, no zároveň sa pokúsi vyvrátiť mnohé mýty, ktoré ohľadne HIV/AIDS v spoločnosti pretrvávajú. (koordinátorka rečníkov Danka)