REČNíCI

Aj tento rok pre vás vyberáme zaujímavých rečníkov s pútavými príbehmi. Ich mená budeme postupne zverejňovať. Chcete o všetkom vedieť medzi prvými? Prihláste sa k odoberaniu newslettra a sledujte náš Facebook. Máte sa na čo tešiť!

Darya Hvizdalova

 

Darya Hvizdalova je mladá kozmopolitka, pôvodom z Ruska, ktorá však striedavo žije v rôznych krajinách Európy. Predtým, než sa usadila v Prahe, študovala sinológiu, medzinárodný manažment a informačné technológie. Jej cestu do Prahy podnietilo hľadanie zmyslu v tom, čo robí, čo ju napokon priviedlo k spolupráci na ambicióznom, až futuristickom projekte v medzinárodnej spoločnosti GoodAI, zameranej na vytváranie softvérového programu umelej inteligencie, vďaka ktorému bude možné zautomatizovať kognitívne procesy vo vede, technológiách, obchode a ďalších oblastiach. Darya je mimoriadne aktívny človek – venovala sa vzdelávaniu mladých dospelých, obchodnému manažmentu, dokonca chvíľu pracovala ako členka produkčného tímu vo filme. Miluje cestovanie, čítanie a jazz. Jej cieľom je posúvať hranice ľudských možností a podieľať sa na vývoji umelej inteligencie, ktorý napreduje míľovými krokmi. Do Trenčína príde porozprávať o tom, ako sa do tohto procesu môže zapojiť každý z nás.

Prečo práve Darya: Je fascinujúce, ako rýchlo napreduje výskum v oblasti umelej inteligencie, o čom nás presvedčil náš minuloročný rečník Jiří Materna. Darya je súčasťou projektu, ktorý predstavuje ďalší krok vpred a zapája verejnosť a talentovaných programátorov. V rozhovoroch s Daryou samozrejme padla otázka, či sa my ľudia nestaneme zbytočnými, keď nás nahradí umelá inteligencia. Povedala: „Vôbec nie. Potom si konečne budeš môcť vyložiť nohy a viac oddychovať.“ Tak to už áno! (koordinátorka rečníkov Danka)


Darya Hvizdalova is a cosmopolitan that was originally born in Russia but has lived in five countries so far. She studied Chinese, international management and IT (Russia, Finland, Belgium, Sweden) before she settled in Prague. She was seeking the meaning in what she does - and that brought her to the possibly most ambitious and futuristic project ever. It was shortly afterwards when she was discovered by GoodAI, an international research & development company focusing on building a general artificial intelligence software program that will automate cognitive processes in science, technology, business and other fields. Darya has been very active all her life – she worked in education, management consulting and even joined movie production. Darya loves travelling, she is an avid reader and a jazz enthusiast. Her aim is to push the frontiers of possible and speed up the technological progress with the creation of general artificial intelligence. She will come to Trenčín to speak about how each of us can participate in the process.

Why we would like to introduce Darya: It´s fascinating how quickly the research in the field of artificial intelligence progresses which became obvious after our last year speaker Jiří Materna´s talk. Darya is a member of a project which takes a step further and engages public and talented programmers. In conversations I´ve had with Darya I asked if there was a chance that we people would become redundant when being substituted by artificial intelligence. She said: „Oh, not at all. Then you can finally take it easy and relax.“ I´m totally in! (Speakers Coordinator Danka)